Výtvarníček sa koná raz v týždni. Deti si tu rozvíjajú svoje zručnosti a talent pod dozorom pani Andrey Krajčírovej Zahradníkovej.
Maximálna kapacita je 12 detí.
Pokyny Výtvarníček - Centrum Farbičky

Výtvarníček sa koná každú:
stredu
v cene 2,50 € / dieťa
16.30 – 17.30 h (skupina detí 4 – 10 rokov)